Församlingens barn- och familjeverksamhet vill ge en god grund för livet. Klubbar, grupper och läger kan bli tillfällen för barn att möta en levande och trygg Gud. Genom både åldersindelad och gemensam verksamhet vill vi ge varje barn en möjlighet att komma till Jesus och upptäcka mera om honom. Välkommen med i vårt glada och nyfikna gäng!

 

Familjecafe´

De yngsta barnen är välkomna till familjecafe´ tillsammans med en vuxen och träffa andra barn och vuxna. Vi träffas på torsdagar kl. 9.30-11.30 i Lilla Prästgården, Ekenäsvägen 2-6 i Karis. Vi leker, pysslar och avslutar med en gemensam sångstund och andakt. Kaffe/saft och litet mellanmål serveras för 1€/familj. Ingen anmälan behövs, välkommen in!

Frågor riktas till barnledarna tfn 044-7553626 eller Lilla Prästgården, tfn 044-7553630.

Ett tvåspråkigt familjecafé är öppet i Pojo församlingshem (nedre våningen) tisdagar kl 9-12. Välkommen in och umgås med varandra. Utrymme för barnen att leka, en sångstund och andakt, mellanmål.

Frågor kan riktas till ungdomsarbetsledare Birgitta Udd, tfn 0405687580.

 

Dagklubb för 3-6åringar

Dagklubben är för många barn den första "egna" verksamheten, utan mamma eller pappa. Därför vill vi skapa en trygg miljö för barnen, där de får bekanta sig med andra barn, utforska världen, sig själva och Gud och lära sig att fungera i en grupp. Till dagklubbens rutiner hör fri och ledd lek, samling med sånger, ramsor och Bibelberättelser, andakt, pyssel och ibland utevistelse. Barnen får ha med ett litet mellanmål hemifrån som vi äter tillsammans.

Dagklubben är för barn i ålder 3 -6 åringar och hålls måndagar, tisdagar och  onsdagar kl 9-12.00 i Lilla Prästgården i Karis.

Vi uppmuntrar barnen och föräldrarna att också delta i församlingens övriga verksamhet, bl.a. gudstjänster och högmässor. Ibland deltar klubb-barnen med program i gudstjänsten.

En liten avgift uppbärs, 60 euro/termin.

Höstens dagklubbsanmälningar tas emot av pastorskansliet tel.019-2793000 eller av barnledarna tel. 044-7553626. Barnledarna svarar också på eventuella frågor kring klubben.