Skriba 2017-2018

Inbjudan har gått ut till de som är födda 2003 och tillhör svenska församlingen.
Om du inte fått brevet kontakta församlingen.

Första skribaträffen är 4 september 2017 kl.15.30 i Karis församlingshem. Då fördelas årets skribagrupper.

 

 

SKRIBA-PRAKTIK 2017-2018

Konfirmanden skall delta i tio evenemang som ordnas av församlingen. Minst fem av dem

skall vara vanliga gudstjänster (söndag eller helg).

I församlingspraktiken ingår också en guidning i nån av kyrkorna och en i S:t Olofs kapell samt krematorium. Konfirmanden skall helst gå med sin egen grupp. (Man kan byta grupp om något datum inte passar, men skall då kolla med Claus om det är möjligt.)

 

Skriftskola 2017-2018 datum

Läger I Läger II Läger III

Träff I
(kyrkan)

 

 

 

 

Grupp 1:

fr 29.9
Grupp 2:

ons 11.10
Tid: kl 15.30-16.30 Karis kyrka

Grupp 1:

ons 18.10
Grupp 2:

fr 3.11
Tid: kl 15.30-16.30 Karis kyrka

Grupp 1:

fr 24.11
Grupp 2:

ons 29.11
Tid:kl 16-17

Pojo kyrka

+   gudstjänst
 
(Karis eller Pojo)
Grupp 1: 1.10
Grupp 2: 15.10
Grupp 1: 22.10
Grupp 2: 5.11
Grupp 1: 26.11
Grupp 2: 3.12

Träff II
(diakoni)
Karis förs.hem

 

lö 20.1.2018
kl 15-17

 

 

to 25.1.2018
kl 15.30-17.30

 

 

fr 26.1. 2018
kl 15.30-17.30

 

 

Träff   III
(S:t Olofs   kapell)

kl   15.30-16.30

Grupp 1

ons 7.2
 Grupp 2

ons 14.2

 

 

 

 Grupp 1

ons 7.3

 Grupp 2

ons 14.3

 

 

 

 

 

 

Grupp 1

ons 4.4

Grupp 2

ons 11.4

 

 

 

Läger 8-14.6.2018 25.6-1.7.2018 31.7-6-8.2018

Konfirmation

 

17.6.2018
Karis kyrka
8.7.2018
Karis kyrka
12.8.2018
Pojo kyrka