Skriftskola 2018-2019


Konfirmanderna skall delta i tio församlings-evenemang.

Minst fem av dem skall vara vanliga gudstjänster (söndag eller helg).

Gudstjänst ordnas i regel så här:
2018 söndagar kl 10 i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Söndagar kl 12 i S:ta Katarina kyrka, Karis.
2019 söndagar kl 10 i S:ta Katarina kyrka, Karis.
söndagar kl 12 i S:ta Maria kyrka, Pojo.

Dessutom är det gudstjänst på diverse helgdagar.
(Självständighet, trettondag osv). I Svartå firas högmässa lite mera oregelbundet,
men ungefär en gång i månaden på en söndag eftermiddag.

Café Spelhålan håller öppet alla torsdagar under skolterminen kl.18-20 i Karis församlingshem. 
8.11, 20.12, 10.1, 14.2, 14.3 och 11.4 öppnar Café Spelhålan lite senare då vi börjar kvällen med kvällsmässa med Taizé sånger i S:t Olofs kapell, varefter vi samlas till kyrkkakao i Spelhålan. 

Boken lämnas in senast 31 mars (kväll, sportlov) resp 30 april 2019 (sommarlägren).

I församlingspraktiken ingår också en guidning i nån av kyrkorna och en i S:t Olofs kapell samt krematorium.
Du skall helst gå med din egen grupp.

Skriftskola 2018-2019 datum

Läger I Läger II Läger III
Träff I
(kyrkan)

S:ta Katarina kyrka

23 okt

kl 15.30-17

S:ta Katarina kyrka

11 dec

kl 15.30-17

S:ta Maria kyrka

7 dec

15.45-17.15

Träff II
(diakoni och mission)

Karis förs.hem

29 nov

kl 15.15-17

Karis förs.hem

24 jan

kl 15.15-17

Karis förs.hem

30 jan

kl 15.15-17

Träff III
(jordfästning, krematorium)

S:t Olofs kapell

6 mrs

kl 15.15-16.30

S:t Olofs kapell

20 mrs

kl 15.15-16.30

S:t Olofs kapell

3 apr

kl 15.15-16.30

Läger 15-21 feb 2019 5-11 juli 2019 16-22 juli 2019
Konfirmation

22 april 2019

kl 10

S:ta Katarina kyrka

14 juli 2019

Kl 10

S:ta Katarina kyrka

28 juli 2019

Kl 12

S:ta Maria kyrka

 

Föräldraträff ordnas

28.11 2018 kl. 18.30 i Karis församlingshem för alla årets konfirmandföräldrar.

8.5 2019 kl.18.30 i Pojo församlingshem för sommarlägerns konfirmandföräldrar. 

 

 

Inbjudan till skriftskolan

pdf Inbjudan till skriftskola 2019

 

Anmälningsblankett

pdf Anmälningsblankett skriftskola 2019