Orgeln som är placerad i koret är byggd av Kangasala orgelfabrik 1975. Den omfattar 22 stämmor fördelade på huvudverk, öververk och pedal. 

 

Disposition:

HW

Principal 8 (fasad)

Rörflöjt 8

Trumpet 8

Oktava 4

Spetsflöjt 4

Oktava 2

Mixtur 4x

OW

Spetsgamba 8 (fasad)

Gedackt 8

Krumhorn 8

Principal 4

Flöjt 4

Waldflöjt 2

Sesqvialter 2x

Kvint 1 1/3

Scharf 3x

Tremolo

Svällskåp

Ped

Subbas 16

Fagott 16

Principal 8

Gedackt 8

Principal 4

Nachthorn 2

 

 Normalkoppel