Församlingskörens övningar hålls måndagar kl 18.30 i församlingshemmet.

 

Kommande framträdanden

 • Långfredagens gudstjänst i Pojo kyrka, 30.3  kl 10
  • O, huvud blodigt, sårat
  • Min Gud, Min Gud, varför har du övergivit mig
  • Fader, förlåt dem
  • Han på korset
  • Där är mitt Golgata
 • Påskdagens mässa i Pojo kyrka, 1.4  kl 10
  •  Kristus är sannerligen uppstånden (introitus)
  • Kom och se Guds gärningar (svar)
  • Han är inte här (efter trosb)
  • Kinonikon (nattvarden)
  • Kristus lever (postludium)
 • Vårkonsert 31 maj
  • Sånger från årets repertoar
  • Det vi kan ur Missa Brevis
  • The Ground
  • Dabamenuett
  • Ur kretsrepertoaren:
   • Jag gungar i högsta grenen
   • ???

 

 

 Sångkretsens kalender

Samövningar:

 • Lördag 14.4.2018 kl. 10-14.30,  Pojo församlingshem.
 • Måndag 16.4.2018 kl. 18.30-21.00,  Karis församlingshem. Ingen egen övning i Pojo.
 • Onsdag 25.4.2018 kl.18.30-21.00,   Ekenäs församlingshem.
 • Onsdag 16.5.2018 kl. 18.30-21.00,  Ingå kyrka.
 • Kretskonserten 20.5.2018 i Bromarvs kyrka, övning kl 14, konsert kl 16.00.
  • Møller:  Jubilate Deo
  • Kulhmann:  Gloria
  • Mendelssohn:  Psalm 42
  • Gabriel Linsén:  Jag gungar i högsta grenen
  • Ur pingstmässan:  Sanningens Ande med intron Kom helge Ande = sidorna 7-15
  • Ur Hovlands Du såg mig:  Sista satsen, alltså koralen = sid 82-87

   

 • 22.9  Utfärd till Träskända med konsert i kyrkan kl 16.
  • Ungefär samma repertoar som i Bromarv, finska verser kan tillkomma