Församlingskörens övningar hålls måndagar kl 18.30 i församlingshemmet.

Vårterminen startar 14.1

 

Kommande framträdanden

 • Långfredagen
  • O,huvud blodigt, sårat
  • Ave verum corpus
  • Han på korset
  • Där är mitt Golgata
   
 • Påskdagen
  • Psb 850, Kristus är uppstånden (svar)
  • Han är inte här (efter trosb)
  • I min Gud har jag funnit (nattv)
  • Stämmor i sista psalmen 854
  • Hör trumpetens ljud (postl)
   
 • Vårkonsert
  • Sancta Maria
  • Ave verum corpus
  • Vår Fader
  • The Ground
  • Missa Brevis
  • Hör trumpetens ljud
  • Visa i främmande land

 

 Sångkretsens kalender

Våren 2019

 • Samövning i maj för Sångfesten i Åbo 2020.
 • Utfärd till Hitis med konsert i Hitis kyrka 9.6 ?

-----------------------------------------------------
Repertoaren är följande:

-Egil Hovland: Det är gott att vara stilla (SKS KÖRMUSIK NR 195)
-Bob Chilcott: Herre, till himlen sträcker sig din nåd (CG7645)
-John Rutter: Med en sång från mitt hjärta (CG 7526)
-Egil Hovland. Måne och sol (som bilaga)
-Hovlands psalmer: 582, 888, 932

Från förstnämnda Hovlands samling sjunger vi 8 sånger:
-Bara i hopp till Gud
-Detta är dagen
-Din är dagen
-Gud, du som bor i ett...
-Gå genom hans portar
-Jag väntade länge...
-Se, jungfrun skall föda...
-Vår Far i himlen...