Församlingskören - Pojo

Församlingskören är en vuxenkör som har Pojo kyrka som sin hemkyrka. Kören är öppen för alla som tycker om att sjunga. Församlingskören övar måndagar kl 18.30-20.15, vanligtvis i församlingshemmet i Pojo.

Vi sjunger sånger i varierande stilar med tyngpunkt på kyrkoårets större helger. Ett aktuellt projekt som som spänner över en längre tid är den vackra Missa Brevis av Jacob de Haan.

Dirigent är kantor Håkan Lindroos, tel 050-3551527   Länk till församlingskörens sida.

 

Pensionärskören

Fredagar kl 13.30-14.45 i församlingshemmet i Pojo. Ledare är kantor Håkan Lindroos.

 

Katarina Singers - Karis

Katarina Singers är en damkör som startat hösten 2015 och som gärna välkomnar nya sångare.

Övning onsdagar kl.19-21 i Karis församlingshem.

Målsättningen är en mångsidig och intressant repertoar från alldeles enkelt till mera krävande klassiska verk. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på medverkan i församlingens gudstjänstliv men också andra projekt kan bli aktuella.

Höstterminen 2018 inleds onsdag 15.8.

Dirigent för kören är kantor Åsa Westerlund, som gärna svarar på frågor (050-3003671).

 

Koralkör för alla i Karis

Kom med och sjung! Några gånger per termin förgyller vi gudstjänsterna i Karis med körsång i form av olika projektkörer med varierande tidsomfång och svårighetsgrad. Beroende på din tid och din erfarenhet väljer du det som passar just dig.

 Kvällsmässa med Taizé-sånger torsdag 20.12 kl.18

Hjärtligt välkommen att bidra med sång i kvällsmässan i S:t Olofs kapell (begravningskapellet). Taizésångerna är korta små sånger som upprepas många gånger och som gärna sjungs i stämmor. Ju flera frimodiga sångare som är med, desto finare blir det. Det är den här gången ingen övning på förhand, men om det finns intresse så kan vi ordna med det till vårens kvällsgudstjänster. Om du har frågor, kontakta kantor Åsa Westerlund