Ordinarie körverksamhet

Församlingskören - Pojo

Församlingskören är en vuxenkör som har Pojo kyrka som sin hemkyrka. Kören är öppen för alla som tycker om att sjunga. Församlingskören övar måndagar kl 18.30-20.00, vanligtvis i församlingshemmet i Pojo.

Vi sjunger sånger i varierande stilar med tyngpunkt på kyrkoårets större helger. Ett aktuellt projekt som som spänner över en längre tid är den vackra Missa Brevis av Jacob de Haan.

Dirigent är kantor Håkan Lindroos, tel 050-3551527   Länk till församlingskörens sida.

OBS! Håkan är för tillfället tjänstledig. Kantor Åsa Westerlund leder kören under vårterminen 2020 och kören övar då i allmänhet varannan torsdag kl.18.30-20. Kontakta Åsa, 050-3003671, för närmare information.

 

Pensionärskören

Fredagar kl 13.30-14.45 i församlingshemmet i Pojo. Ledare är kantor Håkan Lindroos.

OBS! Under vårterminen 2020 leds kören tillfälligt av kantor Åsa Westerlund och övningarna hålls i stort sett varannan torsdag kl.13.30-14.45.

 

Katarina Singers - Karis

Katarina Singers är en damkör som startat hösten 2015 och som gärna välkomnar nya sångare.

Övning onsdagar kl.19-21 i Karis församlingshem. Terminsstart 22.1.2020. Januari till mars alternerar körens egna övningar med projektkörens övningar.

Målsättningen är en mångsidig och intressant repertoar från alldeles enkelt till mera krävande klassiska verk. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på medverkan i församlingens gudstjänstliv men också andra projekt kan bli aktuella.

Tyngdpunkter under våren 2020 är medverkan i projektkören som sjunger Vivaldis Gloria på festkonserten "Karis kyrka 550 år" den 22.3.2020 och beställningsverk av Jan Hellberg och Roland Näse vilka också ingår i festkonserten. I maj blir det kyrkomusikfest i Åbo och söndagen 14.6 firas en tvåspråkig festhögmässa för att högtidlighålla kyrkans invigning midsommaren 1470.

 

Dirigent för kören är kantor Åsa Westerlund, som gärna svarar på frågor (050-3003671).