Ordinarie körverksamhet

 

OBS! Körverksamheten har paus tillsvidare.

 

Församlingskören - Pojo

Församlingskören är en vuxenkör som har Pojo kyrka som sin hemkyrka. Kören är öppen för alla som tycker om att sjunga. Församlingskören övar måndagar kl 18.30-20.00, vanligtvis i församlingshemmet i Pojo.

Vi sjunger sånger i varierande stilar med tyngpunkt på kyrkoårets större helger. Ett aktuellt projekt som som spänner över en längre tid är den vackra Missa Brevis av Jacob de Haan.

Dirigent är kantor Håkan Lindroos, tel 050-3551527   Länk till församlingskörens sida.

 

Pensionärskören

Fredagar kl 13.30-14.45 i församlingshemmet i Pojo. Ledare är kantor Håkan Lindroos.

 

 

Katarina Singers - Karis

Katarina Singers är en damkör som startat hösten 2015 och som gärna välkomnar nya sångare.

Övning onsdagar kl.19-21 i Karis församlingshem. Terminsstart 12.8.2020. 

Målsättningen är en mångsidig och intressant repertoar från alldeles enkelt till mera krävande klassiska verk. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på medverkan i församlingens gudstjänstliv men också andra projekt kan bli aktuella.

Körens första uppgift för terminen blir att medverka vid en tvåspråkig festhögmässa den 30 augusti för att högtidlighålla S:ta Katarina kyrkas invigning midsommaren 1470. Därefter medverkar kören i festkonserten "Karis kyrka 550 år" i september 2020 med bl.a. beställningsverk av Jan Hellberg och Roland Näse och Vivaldis Gloria på repertoaren.

Dirigent för kören är kantor Åsa Westerlund, som gärna svarar på frågor (050-3003671).