Onsdag 5.7.2017 kl.19 i S:ta Katarina kyrka

Musik i sommarkvällen

Deltagare i Martin Wegeliusinstitutets sommarkurs, bl.a. kursen i enstämmig kyrkosång, Schola Wegelii.

 

 

 

Onsdag 12.7.2017 kl.19 i Svartå kyrka

”Midnight Melody”

Pia Vilermo, flöjt

Marja Turu, kantele

Musik av Toivo Kuula, Erkki Melartin, Jean Sibelius, Heikki Sarmanto, m.fl.

Program 10 €

 

Lördag 29.7.2017 kl.19 i S:ta Katarina kyrka

Avslutningskonsert för kursen i gammal musik

Fritt inträde

 

 

Onsdag 16.8.2017 kl.19 i S:ta Katarina kyrka, Karis

Toner i ljus och gestalt - gregorianik möter folkmusik

Konserten byggs upp kring folkmusikens och gregorianska musikens gemensamma nämnare. Kyrkomusikens modus bildar en viktig
utgångspunkt i konserten där de båda stilarna möts genom improvisation och nyskapande. Musiken vilar i traditioner från flera hundra år tillbaka men tar sig uttryck i nya former med två röster och två violiner. Vi använder oss bl.a. av de Birgitta-sånger som sjungits i Nådendals kloster. 
 

Marianne Maans, sång och violin

Sofia Lindroos, sång och violin

Program 10 €

 

 

 

Onsdag 20.9.2017 kl.18.30 i S:ta Katarina kyrka, Karis

Psalttamus

Timo Alakotila, piano och tramporgel

Senni Valtonen, kantele, folkflöjter, orgel, nyckelharpa och klarinett.

Konserten innehåller psalmer i folkliga arrangemang och folkmusiklåtar samt egna kompositioner.

Program 10 €