GUDSTJÄNSTPLATSER OCH TIDER 2019

S:ta Katarina kyrka, Lärkkullavägen 26, Karis:  Varje söndag kl 10. Högmässa alla söndagar förutom 2:a söndagen i månaden då i kyrkan firas gudstjänst.

S:ta Maria kyrka, Gamla Åbovägen 79, Pojo:  Varje söndag kl 12. Högmässa alla söndagar förutom 4:e söndagen då i kyrkans firas gudstjänst.

Svartå kyrka, Hållsnäsvägen 82: I regel 4-5 gånger per termin söndagar kl. 16

Avvikelser kan förekomma t ex vid större helger. Följd med annonseringen.

Kyrktaxi till S:ta Katarina kyrka, S:ta Maria kyrka och Svartå kyrka

Om Du behöver taxi till högmässan ring pastorskansliet tfn 019 279 3000. Beställningen av taxi skall göras senast på onsdag samma vecka som högmässan infaller.