Barn i årskurs 1-2 och barn med specialbehov har enligt lagen rätt till morgon- och eftisbilder våren 2015 001eftermiddagsverksamhet. Eftis är en del av den fostrande gemenskapen som barnet omges av under sina första skolår. Utgångspunkten med eftis är att erbjuda barnet en trygg plats i en hemlik miljö att vara på före eller efter skolan då föräldrarnas arbetsdag är längre än skoldagen. På så sätt vill man också hjälpa familjerna i deras fostrande arbete.

 

Målet med eftisverksamheten är också att sträva till att främja jämlikheten i samhället och förebygga utslagning genom tvåspråkig verksamhet i kristen anda.  Eftis stöder barnets växande och utveckling och skapar en grund för goda fritidssysselsättningar.

Eftis är frivilligt för barn och det understryks av att eftis ordnas på barnens fritid efter skolan - eftis är alltså inte till innehållet en fortsättning på barnets skoldag.

I morgon- och eftermiddeftisbilder våren 2015 009agsverksamheten betonas barnets egna upplevelser och målet är att erbjuda en mångsidig och stimulerande verksamhet som utgår från barnens behov och också ger möjlighet till vila och lugn och ro om de så vill.

Eftiset i Lilla Prästgården följer kyrkoåret och dess högtider och vill hjälpa barnen att förstå varför vi firar dem. Vi poängterar också en positiv attityd till landets nationalspråk och använder båda språken parallellt.