Avgifter fr. o. m.  1.8.2016  

Eftermiddagsvård max 3 dag/vecka under 3 h/dag: 60€

Eftermiddagsvård max 3 dag/vecka över 3 h /dag: 70€

Eftermiddagsvård alla dagar under 3 h /dag: 70€

Eftermiddagsvård alla dagar över 3 h /dag: 100

Morgonvård färre än 12 dagar/månad: 30€

Morgonvård mer än 12 dagar/månad: 50€

Avgifterna betalas i början av månaden och uppsägning av platsen sker i god tid innan ifrågavarande månads början.