Avgifter fr. o. m.  1.8 2016  

Eftermiddagsvård max 3 dag/vecka under 3 h/dag:   60€

Eftermiddagsvård max 3 dag/vecka över 3 h /dag:    70€

Eftermiddagsvård alla dagar under 3 h /dag:  70€

Eftermiddagsvård alla dagar över 3 h /dag:  100

Morgonvård färre än 12 dagar/månad:  30€

Morgonvård mer än 12 dagar/månad:  50€

Avgifterna betalas i början av månaden och uppsägning av platsen sker i god tid innan ifrågavarande månads början.