Högmässan är församlingens mest centrala samlingspunkt

Varje söndag firas högmässa, eller gudstjänst utan nattvard, i vår församling. Högmässan är inte ett evenemang bland många andra, utan den är själva pulsen, den återkommande rytmen, både i församlingens och i den enskilda kristnas liv. I högmässan får vi möta en levande och älskande Gud, andra människor och oss själva. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och hemma i högmässan, oberoende av ålder, livssituation eller andra förutsättningar.

Högmässan är också en plats där vi  får ge av oss själva, vår tid, våra intressen och vår kunskap. Det finns många uppgifter i en högmässa. Också barn och unga kan bidra, det finns uppgifter för alla åldrar. Ta gärna kontakt om du vill ha en uppgift.

Högmässor  och gudstjänster i Karis-Pojo svenska församling firas regelbundet i S:ta Katarina kyrka i Karis, i S:ta Maria kyrka i Pojo och i Svartå kyrka.

Nattvardsbord
Nattvardsbord