De flesta äktenskap ingås i vårt land genom kyrklig vigsel. En kyrklig vigsel kan förrättas i någon kyrka men också på andra platser. En kyrklig vigsel behöver inte firas som ett stort kyrkbröllop, utan en kyrklig vigsel kan också förrättas i några vittnens närvaro.

Kännetecknande för den kyrkliga vigseln är att den förrättas av en präst och att vigselfrågorna ställs inför Guds ansikte. Brudparet välsignas genom Guds ord och bön.

För att få kyrklig vigsel bör båda parter vara skriftskolgångna medlemmar i kyrkan. Kyrklig vigsel kan också förrättas om den ena av parterna är medlem i vår kyrka och den andra tillhör något annat kristet trossamfund.

Hindersprövning: För att prövningen av hinder mot äktenskap skall inledas skall be­folk­­nings­registercentralens blankett: ”Begäran om hindersprövning” fyllas i och undertecknas av de förlovade. Detta kan lämpligen ske genom ett personligt besök på pastorskansliet eller genom att returnera blanketten till pastorskansliet minst sju dagar före vigseln. Om de blivande makarna hör till olika församlingar beställer den församling som handhar hindersprövningen de uppgifter som behövs.

Lysning i kyrkan sker numera frivilligt och efter överenskommelse.

Kyrklig välsignelse av äktenskap kan ordnas efter civil vigsel.

Bokning av vigselpräst, kantor och kyrka sker via pastoskansliet, tfn 019-279 3000. Om man har bestämda önskemål är det skäl att vara ute i god tid.

Före vigseln tar prästen kontakt med paret och går igenom ordningen för vigseln. Med prästen kan man också diskutera vigselmusiken, men det är ofta bäst att komma överens om musiken direkt med kantorn.

Ytterligare information