Konfirmationen är avslutningen på skriftskolan. Ordet betyder bekräftelse. Konfir­manderna bekräftar sin kristna tro till vilken de har döpts och sin vilja att leva som kristna.

Efter konfirmationen har man rätt att självständigt delta i nattvarden. Konfirmation krävs för att kunna vara fadder och för att få kandiera vid kyrkliga val. Rösträtt i kyrkliga val har man redan vid 16 år ålder. Kyrklig vigsel förutsätter genomgången skriftskola men inte nödvändigtvis därpåföljande konfirmation.

För att kunna konfirmeras skall man vara döpt medlem av kyrkan och skall ha fått undervisning i skriftskola.