Konfirmationen är avslutningen på skriftskolan. Ordet betyder bekräftelse. Konfir­manderna bekräftar sin kristna tro till vilken de har döpts och sin vilja att leva som kristna.

Efter konfirmationen har man rätt att självständigt delta i nattvarden. Konfirmation krävs också för att kunna vara fadder och för att få kyrklig vigsel samt att vid uppnådd rösträttsålder (18 år), kunna ställa upp som kandidat vid val av församlingens förtroendevalda.

För att kunna konfirmeras skall man vara döpt medlem av kyrkan och skall ha fått undervisning i skriftskola.