I vår kyrka döps de flesta människor som barn. Ett barn kan döpas om båda föräldrarna eller åtminstone den ena av dem är medlem i vår kyrka. Dopet kan förrättas t.ex. i någon kyrka eller i hemmet. Det är också möjligt att förrätta dop i samband med en gudstjänst.

Genom dopet blir man medlem i den kristna församlingen. Dopet kallas i vår kyrka för sakrament. Sakramenten är heliga handlingar som på ett synligt sätt talar om Guds kärlek och nåd.

I dopets sakrament kallar Gud var och en av oss vid namn och gör oss till sina egna. Dopet gör oss till Kristi lärjungar och medlemmar i den kristna kyrkan.

Ett dop är också en familjefest, vid vilken föräldrarna får tacka för de barn de fått. Det barn som döps skall ha åtminstone två faddrar, som bör vara konfirmerade medlemmar av kyrkan.

Före dopet tar prästen kontakt med föräldrarna. Då kan man diskutera de praktiska förberedelserna och gå igenom ordningen för dopet.

Bokning av präst och kyrka eller något annat av församlingens utrymmen sker via pastroskansliet, tfn 019-279 3000.

Ytterligare information