Vid dödsfall kan man vända sig direkt till pastorskansliet eller till en begravningsbyrå. En jordfästning innebär att man enligt kyrkans ordning ber för den avlidne och de sörjande och viger stoftet av den avlidne till gravens ro.

Bokning

  • av präst, kantor och kapell eller kyrka samt församlingssal för minnes­stund på pastorskansliet, tfn 019-279 3000.
  • av Stora Prästgården för minnesstund, tfn. 019-279 3000
  • av gravplats och -skötsel sker via gravkontoret, tfn 0400 540 022, Carita Siltanen.

Söndagen efter jordfästningen ber församlingen för den avlidne vid gudstjänsten.

Jordfästningarna förrättas i S:t Olofs kapell, Ramskulla kapell, S:ta Katarina kyrka,  S:ta Maria kyrka eller Svartå kyrka.

Efter jordfästningen kan de anhöriga samlas till en minnesstund. För minnesstunden kan t.ex. hyras utrymme i fförsamlingshemmet  i Karis eller församlingshemmet i Pojo  eller Stora Prästgården..

Prästen kontaktar de anhöriga före jordfästningen för att samtala om den avlidna och för att komma överens om musik och andra detaljer kring jordfästningen.

Allhelgonadagens högmässa inleds med ljuständning för alla som jordfästs sedan senaste Allhelgona.

En sorgegrupp fungerar i församlingen. Närmare information fås av diakonera, tfn 040 530 1985.

Ytterligare information