Gemensamt Ansvar 2017 motverkar människohandel

I Finland används insamlingsmedlen år 2017 för att i samarbete med Pro-tukipiste ry, Brottsofferjouren, Flyktingrådgivningen rf och Monika-Naiset liitto ry hjälpa människor som fallit offer för människohandel.

Huvudmålet med projektet Harmaan eri sävyt är att förebygga människohandel och exploatering genom att nå ut till, identifiera och stöda människor som fallit offer för brott som människohandel och liknande verksamhet och som hamnat utanför de officiella stödsystemen.

Insamlingsmedlen används bland annat för att utveckla stödpersonsverksamheten och det uppsökande arbetet i miljöer där sårbarheten är stor och riskerna för utnyttjande betydande, stärka de anställdas kompetens när det gäller att identifiera och nå ut till offer för människohandel, erbjuda krishjälp i form av inkvartering, mat, hygien och kläder, möjliggöra användning av tolkar och sänka tröskeln för juridisk rådgivning.

I det internationella arbetet som stöds med insamlingsmedlen ligger fokus framför allt på att hjälpa unga som är bosatta i konfliktområden för att de ska kunna bygga upp ett skäligt liv och inte falla offer för människosmugglare och människohandel.

Det internationella insamlingsmålet år 2017 är Mellanöstern, där biståndsarbetet i Jordanien fokuserar på utbildning och psykosocialt stöd för syriska flyktingar i åldern 12–30 år som bor i läger och lokala samhällen. I Israel och det palestinska området stöds fredsarbetet i syfte att förbättra medieläskunnigheten och kunskapen om mänskliga rättigheter bland unga. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram

 

Mera info om insamlingen hittar du här:

Församlingen ordnar olika jippon för att samla in pengar under våren. Kom gärna med och hjälpa en timme eller två på de olika evenemangen t.ex med insamlinsgsskrin under eftermiddagen vid butikerna i Karis och Pojo centrum.

Du kan delta i insamlingen genom att göra en inbetalning med bankgiro. Bankgirot hittar du här: GA 2017 bankgiro Det går också enkelt att hjälpa via telefonen. Du kan ringa ett av följande nummer:

0600 1 70 10 (10,26 € / samtal + lna/msa)

0600 1 7020 (2 Edocman 0,28 € / samtal + lna/msa)

Du kan också skicka ett sms till numret 16588:

APU5 (5 €)

APU10 (10 €)

APU20 (20 €)