GEMENSAMT ANSVAR 2018 BEKÄMPAR HUNGER OCH FATTIGDOM

Årets Gemensamt Ansvar-insamling bekämpar hunger och fattigdom i Finland och i olika katastrofområden i världen. Insamlingen inleds på kyndelsmässodagen 4.2. Söndagens kollekter tillfaller insamlingen.

Av de insamlade medlen används 60 % till katastrofhjälp via Kyrkans Utlandshjälp. Pengarna förmedlas till olika ändamål i flera länder. Varje år lyfter man upp ett visst land eller område. I år ger insamlingen synlighet åt situationen i Östafrika. Där har människor tvingats fly från sinahem p.g.a. krig, oroligheter och hungersnöd. Också de förändrade klimatförhållandena försvårar matproduktionen.

Med pengarna från insamlingen hjälper man de mest utsatta människorna som befinner sig i nödsituationer till följd av olika katastrofer och konflikter. Man ser till att människorna får tillgång till tillräcklig näring, nödvändiga basförnödenheter, rent vatten och möjlighet till hälsovård och inkvartering. Man försöker också ordna så att barn och ungdomar så snabbt som möjligt kan återgå till skolan.

 

Muja Rose flydde med sina barn under våldsamheterna i Sydsudan och bor nu i flyktinglägret Bidibidi i norra Uganda. Muja har fått en jordplätt där hon odlar äggplantor i sin egen trädgård. Det ger familjen extra näring, utöver lägrets matportioner.

I FINLAND

I Finland har över 400 000 personer så låga inkomster att de inte räcker till en skälig minimikonsumtion. Sjukdom, långvarig arbetslöshet eller oväntade livsförändringar kan göra att de ekonomiska resurserna inte räcker till. I vardagen innebär det här att man kan bli tvungen att fatta beslut som känns omöjliga. Ska man betala hyran, räkningarna eller köpa mat?

20 % av de insamlade pengarna går till Kyrkans diakonifond. Via fonden kan människor som hamnat i oskäliga svårigheter via församlingens diakoniarbete ansöka om bidrag av engångsnatur. De sista 20 % går till diakonin i vår egen församling.

Mera info om insamlingen hittar du här https://www.yhteisvastuu.fi/sv/

SÅ HÄR KAN DU HJÄLPA

Du kan delta i insamlingen på olika sätt. Klicka på Ga 2018 så får du fram ett bankgiro som du kan använda vid inbetalning pdf GA 2018

Du kan också donera via telefonen:

Ring 0600 1 7010
(10,26 € / samtal + lna/mna) eller 0600 1 7020 (20,28 € / samtal + lna/mna)

Sänd sms till numret 16588, meddelande APU 10 (10 €) eller APU20 (20 €).

Församlingen ordnar olika insamlingsjippon

Fr 9.2 kl. 15-18 sparbössinsamling i matbutikerna i Karis och Pojo

Lö 11.2 kl. 13-15 klädbytardag i Pojo församlingshem. Kaffeservering och lotteri till förmån för insamlingen.

Dagen ordnas tillsammans med Raaseporin suomalainen seurakunta. Mera info: Pirjo Ylitalo 040 734 2588.

To 8.3 kl. 18-20 kvinnodagsjippo i Stora prästgården, Karis.

Fr 16.3 kl. 15-17 brödförsäljning i matbutiken i Pojo.

Lö 17.3 kl. 11-13.30 loppis i Karis församlingshem. Kaffeservering och lotteri. Bordsreservering: Stina Råstedt 044 333 5004.

Fr 26.4 kl. 15-17 brödförsäljning i matbutiken i Pojo.

Lö 28.4 modeshow i passagen bredvid Postilla, Pojo. Lotteri.

Lö 5.5 bakluckeloppis vid Karis församlingshem.

Om du vill hjälpa till vid något av jippona eller bidra med lotterivinster, ta kontakt med någon av diakonerna.