Stillhetens bön

on 22.11 kl. 8.30 – 9.00
Ett stilla hav

Pojo församlingshem

”Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära. Närvaron finns där, en kraft som vill bära.” (Ingemar Johansson)

"Blli stilla och besinna att jag är Gud.” (Ps 46) 

Stillhetens bön är en stund där vi sitter tillsammans i tystnad. 
Med en modern beteckning kunde man kalla det för meditation. 
Den bärs av en gammal insikt: stillhet är en viktig möjlighet att vara närvarande inför Gud.
Ord är viktiga. Söndagens gudstjänst utnyttjar mest ordens och musikens kraft.
Men ord är bara en väldigt liten del verkligheten. 
I stillhetens bön förlitar vi oss på att Gud – och vi själva – finns innan och bortom orden.
Det är en viktig övning i en tid där vi belamras och överbelastas av intryck. 


Efter en ganska kort inledning (med ljuständning och läsning av en bibeltext) sitter vi tillsammans i tystnad, ca ½ h. Därefter ber vi Jesu bön ( ”Vår Fader”) och läser välsignelsen. 

 Mera info: Yvonne Terlinden

  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik