Högmässa i Pojo kyrka

sö 26.3 kl. 12.00 – 13.30
Maria bebådelsedag

S:ta Maria kyrka

Välkommen på högmässa på Marie bebådelsedag.

Präst Karl af Hällström och kantor Åsa Westerlund.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik