Stillhetens bön

to 26.1 kl. 19.00 – 20.00
Bild av stilla hav

S:ta Katarina kyrka

”Bli stilla och besinna att jag är Gud.” (Ps 46)

Stillhetens bön är en stund där vi sitter tillsammans i stillhet.  Med en modern beteckning kunde man kalla det för meditation.  Den bärs av en gammal insikt: stillhet är en viktig möjlighet att vara närvarande inför Gud. Ord är viktiga. Söndagens gudstjänst utnyttjar mest ordens och musikens kraft. Men ord är bara en väldigt liten del verkligheten.  I stillhetens bön förlitar vi oss på att Gud – och vi själva – finns innan och bortom orden. Det är en viktig övning i en tid där vi belamras och överbelastas av intryck. 

Rent praktiskt går stillhetens bön till så här: Efter en ganska kort inledning (med ljuständning och läsning av en bibeltext) sitter vi tillsammans i tystnad, ca ½ h. Därefter ber vi Jesu bön ( ”Vår Fader”) och läser välsignelsen. 

”Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära. Närvaron finns där, en kraft som vill bära.” (Ingemar Johansson) 

Bönen leds av en grupp bestående av Ann-Sofi Storbacka, Claus Terlinden, Yvonne Terlinden. Mera info: Yvonne Terlinden

Från och med 12.1 samlas vi varannan torsdag (jämna veckor) kl. 19-20 i Karis och varannan onsdag (udda veckor) kl 8.30-9.00 . Välkommen med!

  • Unga Unga
  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik