Utfärd för grupperna

ti 17.5 kl. 9.30 – 17.00
Elias Lönnrots barndomshem

Utfärd för deltagare i Diakoni- och missionsgruppen, Karagruppen och Bibelgruppen

Utfärd för grupperna till Karis-Lojo, Sammatti och Nummi. Guidning i kyrkorna och Paikkarin Torppa, lunch på Lojo Spa samt besök till Kasvihuoneilmiö.

Start från Pojo buss station 9.30, Karis församlingshem 9.45 och Svartå centrum 10. Pris 30 €. Anmälningar till diakonen Kristiina 040 530 1985, din egen gruppledare eller pastorskansliet 019 279 3000.  

  • Vuxna Vuxna