Högmässa i S:ta Maria kyrka kl.12

sö 9.5 kl. 12.00 - 13.30
S:ta Maria kyrka

Välkommen att fira nattvard

Sö 9.5 kl. 12 Högmässa i S:ta Maria kyrka i Pojo. Präst Fanny Autere och kantor Axel Jormanainen.

Vi följer gällande restriktioner, kontakta därför vänligen pastorskansliet må-to kl. 9-13 tfn 019-279 3000 eller respektive präst inför deltagande i högmässan.


Tag kontakt

Församlingspastor
Karis-Pojo svenska församling