Våra utsända

Karis-Pojo svenska församling har ett understödsavtal med Finska Missionssällskapet. Vi understöder Anna-Lena Särs och hennes arbete i den lutherska kyrkan i Senegal, samt ett arbete bland föräldralösa barn i Dessie i Etiopien.

Missionär Anna-Lena Särs
Missionär Anna-Lena Särs