Mission och utvecklingsarbete

Karis-Pojo svenska församling stöder det arbete som Finska Missionssällskapet utför i olika delar av världen. Vi understöder Anna-Lena Särs och hennes arbete i den lutherska kyrkan i Senegal, samt ett arbete bland föräldralösa barn i Dessie i Etiopien.

Som församlingsmedlem kan du stöda arbetet genom att delta i insamlingar och kollekter och be för våra utsända. Du kan också delta i Missionsklubben i Pojo som samlas första och tredje tisdagen i månaden kl. 14-16.

Församlingens missionärer stöds också av Karis missionsförening r.f. som driver Missionstorget, ett välsorterat lopptorg vid Kanaltorget i Karis. Missionstorget är öppet på tisdagar kl. 16-19 och på lördagar kl. 10-13. Donationer av kläder och prylar i gott skick tas emot under öppethållningstiderna. Missionstorget tar gärna emot också tidsdonationer: om du vill hjälpa till med sortering och försäljning kan du kontakta ordförande Claus Terlinden tfn: 044 292 4997.

Varje år ordnas en gemensam missionsdag i Raseborgs prosteri, och på sommaren kan församlingsmedlemmarna delta i den svenska missionsfest som Finska Missionssällskapet ordnar på olika orter i Svenskfinland.

Inför julen sjunger vi ”De vackraste julsångerna” i våra kyrkor. Kollekten vid dessa tillfällen går till missionen. I det sånghäfte som ges ut av Finska Missionssällskapet finns också ett inbetalningskort för den som vill ge en egen julgåva till missionen.