Den världsvida kyrkan

Karis-Pojo svenska församling och alla dess medlemmar är genom sin egen kyrka också en del av det stora internationella nätverket – den världsvida kyrkan. Enligt vår kristna tro delar vi med oss av resurser, erfarenheter och av vår egen tro.Genom understödsprojekten har vi kontakt med den världsvida kyrkan. I vårt dagliga liv har vi den världsvida kyrkan mitt ibland oss genom invandrarna och de asylsökande. Genom den internationella diakonin kan vi stöda hjälpbehövande i hela världen.