Medlemmar som representerar Karis-Pojo svenska församling i gemensamma kyrkofullmäktige år 2019-2022

Medlemmar i församlingsrådet för Karis-Pojo svenska församling åren 2019-2022