Församlingsrådets uppgift är att leda församlingens verksamhet, främja församlingens andliga liv, besluta om de budgetmedel som anvisats församlingen i samfällighetens budget, inrätta och indra tjänster och i övrigt verka för ett fullföljande av församlingens uppgifter.

Ordinarie ledamöter mandattiden 2015-2018:

 • Lars Björklund
 • Frank Lindholm
 • Susanne Grönholm
 • Bo Holmberg
 • Kerstin Ilander
 • Ritva Isaksson
 • Gustav Laxell
 • Ann Storsjö
 • Karin Svahnström
 • Tor Wernér
 • Monika Wikström
 • Ulrika Wikström

Kyrkoherde Pentti Raunio fungerar som församlingsrådets ordförande.

 

Karis-Pojo svenska församlings medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige i Raseborgs kyrkliga samfällighet. 

 • Lars Björklund
 • Frank Lindholm
 • Martin Glader
 • Kerstin Ilander
 • Ritva Isaksson
 • Gustav Laxell
 • Ann-Britt Lindgren
 • Tauno Skogberg
 • Ann Storsjö
 • Karin Svahnström
 • Tor Wernér
 • Ulrika Wikström

Gemensamma kyrkofullmäktiges sammansättning 2015-2018