Diakoni är, att utan krav eller tanke på motprestation, möta medmänniskan på den plats och i den situation där hon befinner sig. Diakonin i en församling kan ta sig utryck på många olika sätt. Som kristna är vi alla kallade att hjälpa vår nästa.

I Karis-Pojo svenska församling finns diakoner som organiserar och utför diakoniarbete tillsammans med frivilliga. Vi är vana att möta människor i livets olika skeden. Vi gör också hembesök och har tystnadsplikt. Du får gärna vända dig till oss och boka tid för samtal.

 

Mottagning enligt överenskommelse på diakonikanslierna

Karis: Centralgatan 23, Ingång från Gravgårdsgatan. Telefontid tisdag-torsdag kl. 9–10.

Pojo: Orkdalsvägen 6

 

Kontakt till diakonerna:

Kristiina Hiltunen 040 530 1985

Sonja Knuts-Söderlund 040 719 1328

Åsa Häggblom 050 562 4010

Marjo Kurvinen 044 279 3258