Diakoni är att möta medmänniskan och hennes utsatthet på den plats och i den situation där hon befinner sig utan krav eller tanke på motprestation. Som kristna är vi alla kallade till att hjälpa vår nästa på detta sätt.

Diakonin i en församling kan ta sig utryck på många olika sätt. I Karis-Pojo svenska församling finns tre heltidsanställda diakoner som organiserar och utför detta arbete tillsammans med frivilliga.

 

Öppen mottagning tisdagar kl 9-11 i diakonikansliet i Pojo församlingshem. Då kan vem som helst komma in på besök.

Mottagning enligt överenskommelse i Karis.

Karis: Centralgatan 23, Ingång från Gravgårdsgatan.
Telefon: Kristiina Hiltunen 040 530 1985 eller Sonja Knuts-Söderlund 040 719 1328.
Telefontid tisdag-torsdag kl. 9–10.

Pojo: Orkdalsvägen 6
Telefon: Åsa Häggblom 050 562 4010 eller Sonja Knuts-Söderlund 040 719 1328.

Man får ta kontakt med oss diakoniarbetare och beställa tid för samtal. Vi är inga terapeuter men vi har utbildning och erfarenhet av samtal både i grupp och enskilt. Vi har tystnadsplikt.

Vi gör också hembesök. Ta kontakt om du vill att någon av oss ska komma hem till dig.