Bokning av utrymme för dop, vigsel, jordfästning, minnesstunder, födelsedagsfester, kontakta pastorskansliet.

Läs mera om våra utrymmen i Karis och i Pojo.