Dagklubben

Dagklubbsanmälningar inför höstterminen! Dagklubben är en småskalig liten grupp som samlas på Lilla prästgården i Karis två gånger i veckan, måndag och onsdag mellan kl. 9.00-12.00. Den är riktad till barn i åldern 3 år ända upp till förskoleåldern. Minimiantalet för klubben är 5 barn. För många av barnen är dagklubben det första steget att vara på egen hand utan sina föräldrar. Därför är det extra viktigt med en trygg miljö där barnen känner sig trygga. I klubben lär vi oss känna de andra barnen, sig själva och livet med Gud. Till dagklubbens rutiner hör fri och ledd lek inne samt utevistelse. Samling med ramsor, sånger, sagor, bibelberättelser och andakt hör till våra dagliga rutiner och ibland pyssel. Barnen har ett eget mellanmål med. Vi deltar en gång per termin i gudstjänsterna/ högmässorna. Kanske det här är ett alternativ för er familj! Om det intresserar, hör av er till Tintto Martina Lundström.

En avgift på uppbärs 60 €/termin uppbärs. Vi följer delvis skolornas tidsschema.

 

 

 

 

Två barn gungar i gungor.