Dagklubben

Dagklubben samlas på Lilla prästgården i Karis tre gånger i veckan, måndag-onsdag mellan kl. 9.00-12.00. Den är riktad till barn i åldern 3 år ända upp till förskoleåldern. För många av barnen är dagklubben det första steget att vara på egen hand utan sina föräldrar. Därför är det extra viktigt med en trygg miljö där barnen känner sig trygga. I klubben lär vi oss känna de andra barnen, sig själva och livet med Gud. Till dagklubbens rutiner hör fri och ledd lek inne samt utevistelse. Samling med ramsor, sånger, sagor, Bibelberättelser och andakt hör till våra dagliga rutiner och ibland pyssel.  Barnen har ett eget mellanmål som vi äter tillsammans.

Vi är delaktiga en gång per termin i gudstjänsterna och högmässorna som ordnas.

En avgift på uppbärs 60 €/termin uppbärs. Vi följer delvis skolornas tidsschema.

 

Två barn gungar i gungor.