Stöd och hjälp

Livet för med sig både med- och motgångar. Vi finns till för dig.

När ensamhet, sorg, nedstämdhet, relationsproblem eller något annat bekymmer känns svårt kan du vända dig till församlingens arbetare. Präst, diakoniarbetare och andra medarbetare finns till för församlingsmedlemmar och andra.

Ta kontakt när du vill samtala med någon i förtroende. Vi har tystnadsplikt.