Vad erbjuder kyrkan?

Kyrkan står vid din sida i livets vändpunkter. Föräldrar och faddrar ber i dopet om Guds välsignelse för barnet. Äktenskap ingås i församlingens närvaro och då en kär person dör söker vi tröst i löftet om evigt liv.

Gudstjänsten erbjuder en paus i vardagen. Du kan delta i gudstjänsten med olika uppgifter som frivillig.

Arbetet med barn och ungdomar är en synlig del av församlingens vardag. Församlingarnar ordnar klubbar, läger och många andra evenemang. Fråga i din församling!

Många former av socialt arbete har startats upp av kyrkan. Vi hjälper och stöder i motgångar i livet. Diakoniarbetarna hjälper vid ekonomiska problem.

Kyrkan slår vakt om kultur. Kyrkornas inredning, föremål och bildkonst är en väsentlig del av det finländska kulturarvet. På många orter är kyrkan den värdefullaste och mest älskade byggnaden. Samtidigt har alla invånare på en ort har rätt att bli begravda på församlingens begravningsplatser.

Ett brett utbud av musikverksamhet erbjuder möjligheter för såväl nybörjare som längre hunna.

(https://evl.fi/fakta-om-kyrkan/medlemskap/vad-erbjuder-kyrkan-)

Bli medlem här!